logo orginal
rcoo logo

Техничка школа "Нови Београд"
Омладинских бригада 25
11070 Нови Београд
телефон: 011/2164-231

Блог

 
Број чланака:
3

Српски језик


Број чланака:
6

Информатика


Број чланака:
7

Друштвене науке


Број чланака:
33

Страни језици


Број чланака:
1

Природне науке


Број чланака:
2

Општестручно подручје


Број чланака:
8

Практична настава


Број чланака:
6

Стручни сарадници


Број чланака:
10

Web sajt


Број чланака:
1

Упутство за блог

Број чланака:
5

Разно

 
Број чланака:
170

Актуелности


Број чланака:
0

Огласна Табла

billboard_small.jpgНа нашој огласној табли можете пронаћи најновије
информације везане за свакодневни рад школе.
Број чланака:
5

Вести

Најновије вести из наше школе.
Број чланака:
2

Честа питања


Број чланака:
1

Редовно школовање


Број чланака:
1

Стручне обуке


Број чланака:
1

Инфо

 
Број чланака:
2

O нама

Број чланака:
3

Јавне информације

Број чланака:
3

Календар

 kalendar

Број чланака:
2

Редовно школовање

Redovno školovanje

Број чланака:
3

Списак предмета

Број чланака:
7

Образовни профили

 
Број чланака:
1

Запослени

 


Стручна већа 2014/2015 


Стручно веће наставника наставе за МТКК

1.    Бојанић Бранислава
2.    Димитров Драган
4.    Лалић Миле
5.    Ступар-Јањић Савка
6.    Ћиповић Радуле
7.    Миловановић Снежана
8.    Свркота Катарина
9.    Атлагић Душка
10.  Димеска Даниела
11.  Ивковић Миодраг
12.  Ждерић Мирослав
13.  Гачић Љиљана


Стручно веће наставника наставе за образовне профиле машинске енергетике

1.    Мијушковић Даница
2.    Алексић Снежана
3.    Павлица Бајић Драгана
4.    Јовичић Љубиша
5.    Раичевић Зоран
7.    Гачић Зоран
8.    Ћиповић Бојан
9.    Станојковић Бора
10.  Радукановић Драгиша


Стручно веће наставника природних наука и наставе за оптичке образовне профиле

1.    Баранац Свето
2.    Матовић Јовиша
3.    Ненадић Милинко
4.    Крњајић Маријана
5.    Кнежевић Миланка
6.    Торбица Петровка
7.    Милошевић Татјана
8.    Кабаница Бранка
9.    Јоксимовић Слађана
10.  Михаиловић Милош
11.  Миливојевић Бранка
12.  Joвановић Зоран 

Стручно веће наставника Физичког васпитања

1.    Благојевић Витомир
2.    Смиљанић Зоран
3.    Секуловић Зара


Стручно веће наставника друштвених наука

1.    Ристић Светлана
2.    Кузмановић Љиљана
3.    Крунић Влада
4.    Караџић Марина
5.    Радуловић Дарко
6.    Станојевић Јелена
7.    Кончаревић Милан

8.   Новаковић Данијела

9.   Ћирковић Данијела


Стручно веће наставника математике

1.    Снежана Бабић
2.    Зорана Марковић    
3.    Митровић Влашковић Светлана
4.    Пауновић Снежана
5.    Дупланчић Анђелко
6.    Карлеуша Драгана

Стручно веће наставника српског и енглеског језика и књижевности

1.    Зелић Ковиљка
2.    Калић Сузана
3.    Ђоровић Тања
4.    Мицић Наташа
5.    Прентовић Кривокапић Ивана
6.    Јанковић Миловановић Јасна
7.    Мердовић Маја

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2015/16
 
 
        I разред
I1 Радуле Ћиповић
I2 Тања Ђоровић
I3 Бранислава Бојанић
I4 Петровка Торбица
I5 Слађана Јоксимовић
 
 
      II Разред
II1 Снежана Пауновић
II2 Наташа Мицић
II3 Драгана Павлица Бајић
II4 Бранка Кабаница
II5 Миланка Кнежевић
 
 
 
 
        III разред
III1 Снежана Миловановић
III2 Катарина Свркота
III3 Ивана Прентовић
III4 Даниела Димеска
III5  Ковиљка Зелић
III6  Даница Мијушковић
 
 
         IV разред
IV1  Драган Димитров
IV2  Миодраг Ивковић
IV3 Љиљана Кузмановић
IV4 Снежана Алексић
IV5 Љубиша Јовичић
IV6 Маријана Крњајић
 
Број чланака:
1

Ванредно школовање

Vanredno školovanje
Број чланака:
0

Образовни профили

 
Број чланака:
1

Списак предмета

         
       МАТЕМАТИКА
 
  ПРВИ   РАЗРЕД   ТРЕЋИ  СТЕПЕН

1.    Унутрашњи  углови троугла односе се као 2:3:4 . Колики је највећи угао?
2.    Број  2400 поделити на три дела која се односе као 4:3:5 .
3.    За 14 кg робе плаћено је  980 динара. Колико ће се килограма робе купити за 4340 динара.
4.    Три радника саграде једну кућу за 36 дана. Колико је радника потребно да ураде тај исти посао за 9 дана?
5.    Једна просторија осветљена је са 15 сијалица од 60 W. Колико би сијалица  од 75 W давало исто осветљење.
6.    Раставити полином на чиниоце       –  x .
7.    Раставити полином на чиниоце    4x  + 12xy + 9y .
8.    Раставити полином на чиниоце    x  – xy  + x y – y .
9.    Раставити полином на чиниоце    x  + x  – x  + 1.
10.    Сабрати разломке    1 +   –   .
11.    Извршити назначене операције     –   +  .
12.    Помножити разломке    · .
13.    Поделити разломке      : .
14.    Извршити назначене операције    : .
15.    Поделити разломке    : .
16.    Решити једначину по x :   =   – 5x·(x+2) – 5.
17.            –     =     –               = 0.
18.            –     =     –               =  .
19.            –     =     –               = .
20.            –     =     –               = x + 3.
21.            –     =     –              2 +   = 0.
22.     Решити систем једначина по x  и y :   2x +   y =  4
                                                                    x + 2y =   5.
 23.          –    =     –                                      x + 5y = 19
                                                                   –4y = –19– 3x.
23.    Решити систем једначина по x  и  y :  x  : y = 1 : 2    и   5x – 7y =  –36.
24.    Решити  неједначину    > 2.
25.             –     =      –            >  .
26.            –     =      –          <  .
27.    Решити   неједначину   >0.
28.           –      =      –          < 0.
29.          –      =     –        ≤0.
30.        –        =     –       ≥0.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ДИЗАЈН  ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

 

 1. Индустријски дизајн – стваралачка дисциплина
 2. Дефиниција термина – индустријски дизајн
 3. Форма и садржај
 4. Елементи и принципи форме
 5. Изражајна средства
 6. Материјал и поступак рада
 7. Боја као изражајно средство
 8. Орнамент као изражајно средство
 9. Формативни елементи у индустријском дизајну
 10. Функција
 11. Естетика
 12. Људски фактор
 13. Економски фактор
 14. Методологија индустријског дизајна
 15. Прикупљање чињеница
 16. Креативна фаза
 17. Фаза реализације
 18. Фаза опсервације

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: Др. Мирослав Фрухт

 „Теорија дизајна за уметичке школе“

 

 
 Проф. Михајловић Милош

 

 

 

ФОТОГРАФИЈА


ИСПИТНА ПИТАЊА1.    Појам и значај фотографије
2.    Историјски развој фотографије
3.    Фотоапарат –појам и намена
4.    Подела фотоапарата
5.    Делови фотоапарата
6.    Објектив – избор и карактеристике
7.    Подела објектива према жижној даљини
8.    Бленда –отвор објектива
9.    Затварач
10.    Тражило
11.    Фотографски прибор
12.    Додаци за објектив
13.    Фотографски материјали
14.    Фотографкс лабораторија – развијање негатива
15.    Фотографска лабораторија – израда позитива
16.    Дигитална фотографија
Литература:

-Д. Кажић. Фотографија
-М.Михаиловић, Фотографија – сликање светлом

 

 


 

Број чланака:
29

Процедура уписа

 
Број чланака:
1

Испитна питања

 
Број чланака:
1

Термини испита

 
 
Број чланака:
1

Ценовник

    
   
ЦЕНОВНИК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

Школарина по разреду  III степен (уписнина и припремна настава)     12.000
Школарина по разреду IV степен (уписнина  и припремна настава )    13.200
Школарина за преквалификацију (уписнина и припремна настава)        9.000
Школарина за доквалификацију  (уписнина и припремна настава )      24.000
Обнова уписа                                                                                                 3.600
Испит са писменим задатком                                                                          900
Испит без писменог задатка                                                                            800
Испит практичне наставе                                                                             1.800
Завршни испит                                                                                              3.000
Матурски испит                                                                                             4.200
Накнада стварних трошкова по чл.108.став 8. и 9. Закона
(завршетак започетог разреда и завршетак започетог образовања)              600
                                                                                                                           + испити


СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Школарина (уписнина и припремна настава)                                           32.400
Испити                                                                                                                800
Испит практичне наставе                                                                               1800
Специјалистички испит                                                                                 3.600
                                                                                                   цене су у динарима

 

Број чланака:
1

Контакт

 
Број чланака:
2

Образовање одраслих

Образовање одраслих

Број чланака:
0

Програми обуке

 
Број чланака:
1

Процедура уписа

 
Број чланака:
1

Контакт

 
Број чланака:
2

Ученичке активности

 
Број чланака:
0

Ученички парламент

 
Број чланака:
1

Секције

 
Број чланака:
1

Такмичења

Број чланака:
1

Моделирање

Ученички радови из Моделирања код предметних наставника Снежане Миловановић и Катарине Свркота.
Број чланака:
13

Галерија

 
Број чланака:
0

Видео


Број чланака:
3

Аудио

 
Број чланака:
1

Слике

 
Број чланака:
1

Упис

Број чланака:
1

Jавнe набавке

Број чланака:
0

rts planeta 60

ministarstvo rasporednastave gov rs

BLOG2

Ко је на мрежи: 269 гостију и нема пријављених чланова

Актуелна дешавања

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ -ИСПИТНИ РОК АВГУСТ 2020.

ПРИЈАВА ИСПИТА 24.08.2020. ГОДИНЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 29.08.2020. ГОДИНЕ


 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - КОНСУЛТАЦИЈЕ АВГУСТ 2020.


РАСПОРЕД КОПСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ АВГУСТ ......ОТВОРИ!